உலகம்

உலகளவில் மிகப் பெரிய மௌ இனப் பகுதி

27th Jun 2020 06:22 PM

ADVERTISEMENT


ஷி ஜியாங் மியௌ இனக் கிராமம், சீனாவின் குய்சோ மாநிலத்தின் ச்சியான் தொங் நான் மியௌ மற்றும் தொங் இனத் தன்னாட்சிச் சோவைச் சேர்ந்த லெய் ஷான் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.

மலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள 10க்கும் மேலான கிராமங்கள், இதுவரை உலகளவில் மிகப் பெரிய மௌ இனப் பகுதியாக திகழ்கின்றது.

ADVERTISEMENT

தகவல்: சீன ஊடகக் குழுமம்

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT