சிறுவர்மணி

பிஞ்சுக் கை வண்ணம்!

20th Nov 2022 06:00 AM

ADVERTISEMENT

 

 

அறிவிப்பு  :

பிஞ்சுக் கைவண்ணம் பகுதிக்கு அனுப்பப்படும் ஓவியத்துடன், பள்ளி முகவரி, தொடர்பு எண், படிக்கும் வகுப்பு, குழந்தையின் பாஸ் போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் ஆகியவற்றைக் கட்டாயம் இணைத்து அனுப்பவும்.

ADVERTISEMENT

ஆசிரியர்

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT