சிறுவர்மணி

உழைக்க வேண்டுமே!

27th Feb 2021 06:00 AM | - புலேந்திரன் 

ADVERTISEMENT


சிட்டுக் குருவி கூடு கட்டி 
முட்டை இட்டதாம்!
சிரத்தையோடு அதிலே குந்தி 
அடையும் காத்ததாம் 

பட்டு மேனி குட்டி மூக்கு 
குஞ்சு பொரித்ததாம்!
பாசத்தோடு அம்மா சிட்டு 
அணைத்தக் கொண்டதாம்!

சிறகு முளைக்கா சிட்டுக் குஞ்சு ம்
கூட்டில் இருந்ததாம்!
சென்று இரையைத் தேடி வந்தே 
அம்மா கொடுத்ததாம்!

சிறகு முளைத்த குஞ்சு சும்மா 
குந்தி இல்லையாம்!
சிறகை விரித்து இரையைத் தேடிப் 
பறந்து சென்றதாம்!

ADVERTISEMENT

தம்பி, தங்கை, பெற்றோர் உங்களைப் 
பேணி வளர்க்கவே 
தாளா நிலையிலும் ஓயா துழைப்பதை
நினைவில் கொள்ளணும்! 

நன்கு வளர்ந்து உரிய வயதை 
அடையப் பெற்றதும்
நாளும் சென்றே உழைத்துப் பொருளைத் தேட வேண்டுமே!

Tags : உழைக்க வேண்டுமே!
ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT