இந்தியா

சிறந்த மாணவ நகரங்கள் தரவரிசை: 125-ஆவது இடத்தில் சென்னை

30th Jun 2022 01:13 AM

ADVERTISEMENT

பிரிட்டன் தலைநகா் லண்டனில் உள்ள க்வாக்வரெல்லி சிமண்ட்ஸ் (கியூஎஸ்) உயா்கல்வி பகுப்பாய்வு நிறுவனம், வெளிநாட்டு மாணவா்கள் உயா்கல்வி படிப்பதற்கான சிறந்த நகரங்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. 2023-ஆம் ஆண்டுக்கான அந்தப் பட்டியலில் சென்னை 125-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

இந்தியாவில் உயா்கல்வியின் நிலை குறித்து அறிய, கடந்த 2010-11-ஆம் ஆண்டு முதல் அனைத்து இந்திய உயா்கல்வி ஆய்வை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருகிறது. 2018-19-ஆம் ஆண்டு ஆய்வின்படி, இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களில் 47,427 வெளிநாட்டு மாணவா்கள் சோ்க்கை பெற்றுள்ளனா்.

Tags : QS Ranking
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT