கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

8th Jun 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

பேச்சிப்பாறை ... 40.75

பெருஞ்சாணி ... 37.50

சிற்றாறு 1 ... 10.56

சிற்றாறு 2 .. 10.66

ADVERTISEMENT

முக்கடல் .. மைனஸ் 18.60

பொய்கை .. 12.80

மாம்பழத்துறையாறு ... 2.30

மழைஅளவு

.......................

திற்பரப்பு .. 4.50 மி.மீ.

களியல் .. 3 மி.மீ.

முக்கடல் அணை .. 2.60 மி.மீ.

குழித்துறை .. 2 மி.மீ. ...

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT