உலகம்

ஜிலின்: விவசாயிகளின் வருமானம் அதிகரிப்பு

9th May 2020 05:59 PM

ADVERTISEMENT

 

கடந்த சில ஆண்டுகளாக, சீனாவின் ஜிலின் மாநிலத்தின் யான்பியன் கொரிய இனத் தன்னாட்சிச் சோவிலுள்ள ஆன்து மாவட்டத்தில், விவசாயிகள் பயிரிடும் வேளாண் உற்பத்திப் பொருட்களின் மூலம், தங்கள் வருமானத்தை அதிகரித்துள்ளனர்.

ADVERTISEMENT

தகவல்: சீன ஊடகக் குழுமம்

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT