உலகம்

ஷாங்காயின் அடையாளச் சின்னங்கள்

8th Jan 2020 06:02 PM

ADVERTISEMENT

 

2019ஆம் ஆண்டில் ஷாங்காயின் புதிய 10 அடையாளச் சின்னங்களின் பட்டியல் 6ஆம் தேதி ஷாங்காயில் வெளியிடப்பட்டது. அவற்றின் மூலம் சர்வதேசப் பண்பாட்டு மாநகரான ஷாங்காயின் ஈர்ப்பாற்றல் வெளிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

தகவல்: சீன ஊடகக் குழுமம்

 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT