உலகம்

யூயுவன்தன் பூங்காவில் வசந்தகால மலர்கள்

1st Apr 2020 10:32 AM

ADVERTISEMENT

 

பெய்ஜிங் யூயுவன்தன் பூங்காவில் வசந்தகால மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன. 

ADVERTISEMENT

தகவல்: சீன ஊடகக் குழுமம்

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT