உலகம்

சீன வேகம்: Melt blown துணி உற்பத்தி நெறி

1st Apr 2020 10:06 AM

ADVERTISEMENT

 

சீனாவில் melt-blown துணி உற்பத்திக்கான ஒரு புதிய நெறி 35 நாட்களுக்குள் கட்டிமுடிக்கப்பட்டு 29ஆம் நாள் பயன்பாட்டில் இறங்கியுள்ளது.

தகவல்: சீன ஊடகக் குழுமம்

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT