சனிக்கிழமை 24 ஆகஸ்ட் 2019

பழமொழி நானூறு

By  முன்றுறையரையனார்| Published: 14th July 2019 12:35 AM

உருவப் பொலிவு!
 வாட்டிற லானை வளைத்தார்கள் அஞ்ஞான்று
 வீட்டிய சென்றார் விளங்கொனி - காட்டப்
 பொருவறு தன்மைகண் டஃதொழிந்தார் அஃதால்
 உருவு திருவூட்டு மாறு. (பா.106)
 முன்னொரு காலத்தில் "நாந்தகம்' என்னும் வாளினை உடைய மிக்க திறல் பொருந்திய திருமாலைக் கொல்லும் பொருட்டுச் சென்ற மது கைடவர் என்போர், வளைந்து சூழ்ந்தார்களாகி, நிலைபெற்று விளங்குகின்ற தனது திருமேனியின் ஒளியைக்காட்ட, ஒப்பில்லாத வடிவின் தன்மையைக் கண்டு தாங்கொண்ட மாறுபாட்டினின்றும் நீங்கினார்கள். அழகிய வடிவே செல்வத்தை ஊட்டும் நெறி; அதுவன்றோ? (க-து.) உருவப் பொலிவால் பகைவர் வயமாவர் என்றது இது. "உருவு திருவூட்டு மாறு' என்பது பழமொழி.
 

திருமணம் ஆகாதவரா? இன்றே பதிவு செய்யுங்கள் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் - பதிவு இலவசம்!

More from the section

இந்த வார கலாரசிகன்
இறைவனுக்கே கண்ணேறு கழித்தவர்!
கடற்கரைக் காதல்
நப்பின்னையைப் புறக்கணித்தது ஏன்?
பஞ்சரத்தினம் இயற்றிய மகாராணி!