சிறுவர்மணி

பிஞ்சுக் கைவண்ணம் 

1st Oct 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

 

 


அறிவிப்பு  :

ADVERTISEMENT

பிஞ்சுக் கைவண்ணம் பகுதிக்கு அனுப்பப்படும் ஓவியத்துடன், பள்ளி முகவரி, படிக்கும் வகுப்பு,  குழந்தையின் பாஸ் போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் ஆகியவற்றைக் கட்டாயம் இணைத்து அனுப்பவும்.

ஆசிரியர்
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT