சிறுவர்மணி

பிஞ்சுக் கை வண்ணம்!

4th Jun 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

 


அறிவிப்பு  :

பிஞ்சுக் கைவண்ணம் பகுதிக்கு அனுப்பப்படும் ஓவியத்துடன், பள்ளி முகவரி, படிக்கும் வகுப்பு,  குழந்தையின் பாஸ் போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் ஆகியவற்றைக் கட்டாயம் இணைத்து அனுப்பவும்.

ADVERTISEMENT

-ஆசிரியர்
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT