சிறுவர்மணி

வழிகாட்டி உதளங்களேன்

11th Dec 2022 06:00 AM

ADVERTISEMENT

 

தென்னை மரத்தடிக்குச் செல்ல விரும்பும் காண்டாமிருகம் வழி தெரியாமல் தவிக்கிறது. 

வழிகாட்டி உதளங்களேன்.

 

ADVERTISEMENT

 

 

 

 

விடை : 

 

கண்டுபிடி கண்ணே!

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT