சிறுவர்மணி

பிஞ்சுக் கை வண்ணம்!

14th Aug 2022 06:00 AM

ADVERTISEMENT

 


விஷ்ருதா செந்தில்,
மகரிஷிரி வித்யா மந்திர்,
கும்பகோணம்.

 

ADVERTISEMENT


ஏ.வே.மோனிஷ் கிருஷ்ணா,
ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி,
மானாம்பதி, காஞ்சிபுரம் (மா).

 


அறிவிப்பு  : பிஞ்சுக் கைவண்ணம் பகுதிக்கு அனுப்பப்படும் ஓவியத்துடன், பள்ளி முகவரி, படிக்கும் வகுப்பு,  குழந்தையின் பாஸ் போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் ஆகியவற்றைக் கட்டாயம் இணைத்து அனுப்பவும்.

-ஆசிரியர்
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT