சிறுவர்மணி

செங்கோன்மை

2nd Jan 2021 06:00 AM

ADVERTISEMENT

பொருட்பால்   --   அதிகாரம்  55   --   பாடல்  7


இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை 
முறைகாக்கும் முட்டாச்செயின்.


- திருக்குறள்


நாட்டு மக்கள் யாவர்க்கும் 
இறைவன் போன்று விளங்கிடும் 
அரசன் நாட்டு மக்களை 
அன்பால் வாழ வைப்பவன்

அறத்தின் வழியில் மக்களை 
வாழவைக்கும் அரசனை 
நீதிமுறை நிர்வாகமே 
நிலைத்து வாழச் செய்திடும்

ADVERTISEMENT

-ஆசி.கண்ணம்பிரத்தினம்

Tags : சிறுவர்மணி
ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT