சிறுவர்மணி

விரட்டாதே!

13th Feb 2021 06:00 AM | - கவிதைத் தம்பி

ADVERTISEMENT

 

எங்க வீட்டு தோட்டத்துல
எத்தனையோ மரமிருக்கு
அத்தனை அத்தனை மரங்களிலும்
அழகழகாய் பழமிருக்கு

கொத்திக் கொத்தி தின்றிடவே
கிளைகளில் கிளிகள் அமர்ந்திருக்கு
கொறித்துக் கொறித்து சாப்பிடவே
அணிலும்கூட வந்திருக்கு

விருப்பம்போல சாப்பிடட்டும்
விரட்டி ஓட்ட வேண்டாமே
பசியாறி அவை போனதுன்னா
வாயார நம்மை வாழ்த்திடுமே!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT