சிறுவர்மணி

பழகு தம்பி பழகு!

10th Apr 2021 06:00 AM

ADVERTISEMENT


குப்பை வண்டிக்காரர் தெருவின் 
கோடி வீட்டில் வருகிறார்!
இப்போதிருந்தே எழுந்து வந்து 
இருக்கும் குப்பை சேர்த்திடு!

கொடிகள் மரங்கள் குரோட்டன்ஸ் உதிர்க்கும் 
குப்பை இலைகள் மக்குமே!
ஒடிந்த பொருள்கள் பிளாஸ்டிக் எல்லாம் 
என்றும் மக்கா குப்பையே!

மக்கா குப்பை தனியே பிரித்து 
மகிழ்வாய் வண்டியில் போட்டிடு!
மக்கும் குப்பை மாறும் உரமாய் 
மூலைக் குழியில் சேர்த்திடு!

தோட்டம் குழியும் இல்லை என்றால் 
தனியே வண்டியில் போட்டிடு!
ஏற்றம் அளிக்கும் இந்தப் பழக்கம் 
என்றும் நன்றாம் அறிந்திடு!

ADVERTISEMENT

அம்மா சமைத்த உணவுப் பண்டம் 
அதிகம் மீந்து விட்டதா?
அம்மா என்றே அழைக்கும் பசுவும் 
உண்ண வரும் அதனையே!
எஸ்.ஆர்.ஜி. சுந்தரம்

Tags : பழகு தம்பி பழகு!
ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT