சிறுவர்மணி

பொன்மொழிகள்!

19th Sep 2020 06:00 AM

ADVERTISEMENT

 

பேராசையுடன் பணத்தைச் சேர்ப்பவன் திருடனை உருவாக்குகிறான்.

-  லாட்சு

உங்கள் புகழையோ, கல்வி முதலிய சிறப்பையோ நீங்களே புகழ்ந்து பேச வேண்டாம். 

ADVERTISEMENT

- ஒளவையார்

எல்லா ஜீவன்களையும் சமமாகக் கருதுங்கள்.... அதனால் விடுதலை அடைவீர்கள்.  

- பாரதியார்

இனிய சொற்களில் நட்பு தழைக்கும். கடுஞ்சொற்கள்  பகையைத் தூண்டும்! 

- மகாவீர்

மனம் உறுதியுடன் இருந்தால் பாம்பின் விஷம்கூடச் சக்தியற்றதாகிவிடும்! 

- விவேகானந்தர்

கடவுள் வழிபாட்டை தனக்கு மட்டுமல்லாது, மற்றவர்களுக்காகவும் செய்ய வேண்டும். 

- வள்ளலார்

தெய்வங்களின் பெயரால் மிருகங்களை பலியிடக்கூடாது. மாமிசம் உண்பவர்களைக் கண்டால் என் உள்ளம் கலங்குகிறது. 

- வள்ளலார்

தேவைகளைக் குறைத்துக் கொண்டால் அமைதியாக வாழலாம். 

- சிவானந்தர்

பெருமை பேசுவதில் பயனில்லை. உன்னிலும் சிறந்தவர் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள்! 

- பகவான் ராமகிருஷ்ணர்

எல்லா மனிதர்களிடத்தும் கடவுள் இருக்கிறார். ஆனால் கடவுளிடத்தில் சில மனிதர்களே உள்ளனர். 

- பகவான் ராமகிருஷ்ணர்

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT