சிறுவர்மணி

வள்ளலார் பொன்மொழிகள்

21st Nov 2020 06:00 AM | நெ. இராமன்

ADVERTISEMENT

 

யாரிடத்தில் இரக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்களிடம் கடவுள் இருக்கிறார்.

தனக்காக அல்லாமல் உலகம் எல்லாம் வாழும்படி பிரார்த்தனை செய்தல் வேண்டும்.

கனவிலும் வஞ்சனை நினையாதவர்களுக்குத்தான் இறைவனது இன்னருள் கிட்டும்.

ADVERTISEMENT

கடுமையாக நோன்பு இருப்பதைக் காட்டிலும் "உயிர்களைக் கொல்லா விரதம்'  இருப்பது  சிறந்தது.

எல்லா உயிர்களிடத்திலும் கடவுள் வியாபித்து இருப்பதை உணர்தலே கடவுள் பக்தி.

மனிதர்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கெல்லாம் அடிப்படைக் காரணம் ஆசையே.

அன்பும் கருணையுமே வாழ்க்கையின் அடிப்படை.

நல்ல எண்ணங்களே நடத்தையைப் பாதுகாக்கும்.

எல்லா உயிர்களும் நமக்கு உறவே!  அவற்றைத் துன்புறுத்தக்கூடாது.

Tags : சிறுவர்மணி
ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT