சிறுவர்மணி

பார்க்கப் பார்க்கப் பரவசம்!

11th Jul 2020 06:00 AM | நம்பிக்கை நாகராஜன்

ADVERTISEMENT

 

எங்கள் வீட்டு வாசல் பக்கம் 
இருக்கும் குருவிக் கூட்டமே
அங்கும் இங்கும் பார்த்துப் பார்த்து 
அலைந்து நின்று ஓய்ந்தது!

தட்டித் தட்டி நிலத்தில் தேடும் 
தவிப்பைப் பார்க்க முடியலே!
தானியங்கள் தரையில் கொட்டிக் 
கொடுத்துப் பசியைப் போக்கினோம்!

நாளும் நடக்கும் நடப்பை நின்று 
நேரில் பார்க்க மகிழ்ச்சியே
வேலை விடுப்பு கிடைத்ததாலே 
விரைந்து சென்றோம் ஊருக்கு!

ADVERTISEMENT

ஊரைப் பார்த்துத் திரும்பும் போது 
குருவி நினைவு இல்லையே 
தீர்ந்து போச்சு தீனி என்று 
தெரிந்த நிலையும் இல்லையே!

கூடிக் குருவி வாசல் பக்கம் 
கூவி இரையைக் கேட்டது!
ஓடி தானியங்கள்  வாங்கி 
வாசல் நிறையத் தூவினோம்!

நாடி வந்து குருவிக் கூட்டம் 
நறுக்கி, நறுக்கித் தின்றது!
பார்க்கப் பார்க்கப் பரவசந்தான் 
பரிந்து உயிர்கள் காப்பது!

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT