மகளிர்மணி

டாப் டென் உணவாக சிக்கன் 65

24th Sep 2023 05:39 PM | பொன்மலை சம்பத்குமாரி

ADVERTISEMENT

 

உலகம் முழுவதும் மக்கள் விரும்பி உண்ணும் சிக்கன் வகைகளின் "டாப் 10' பட்டியலை "டேஸ்ட் அட்லாஸ்' என்ற அமைப்பு அமைப்பு வெளியிட்டது. இதில் உலகம் முழுவதும் மக்கள் விரும்பி சாப்பிடும் சிக்கன் வகைகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதில், "சிக்கன் 65' வகை 10-ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதில் விசேஷம் என்னவெனில், சென்னைக்கு பெருமை சேர்த்த உணவு இது. 

1965-இல் புஹாரி உணவகத்தால்தான் இது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT