தினமணி கொண்டாட்டம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

17th Sep 2019 12:59 PM

ADVERTISEMENT

ஒரு காலத்தில் உலகையே மூன்று நாடுகள் தான் ஆண்டன.
அவை பிரிட்டன்.. ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகல்.
இவை ஆசியா.. ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவை சுரண்டி கொழித்தன.
* சுவீடன் நாட்டிற்கு ஒரு தனிப் பெருமை உண்டு. முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலகப் போர்களின் போது அது எந்த நாட்டுடனும் இணைந்து போரிடாமல் நடுநிலை வகித்தது.
* டென்மார்க்கில் சைக்களில் பயணிப்பது சகஜம். இதில் ஒரு ஆச்சர்யம் என்னவென்றால், அரச குடும்பத்தினரும் சைக்களில் பயணிப்பர். இது ஏன் தெரியுமா? நாட்டை சுற்றுச்சுழல் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பதில் அரசு குடும்பத்தினருக்கும் பங்கு உண்டு என்பதற்காகத்தான் இந்த சைக்கிள் பயணம்.
* தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நாடு பிரேஸில். ஆனால் அங்குள்ள மக்கள் பேசுவதோ.. போர்த்துகீஸ்.!
* க்ரீன்லாந்து என்றால் பச்சை சமவெளி பூமி என எண்ணி விட வேண்டாம். மாறாக முழுவதும் பனிப்பாறைகளால் ஆனது! டென்மார்க்கின் கண்காணிப்பில் இருந்து 2009-ஆம் ஆண்டு தான் சுயராஜ்ய அந்தஸ்து பெற்றது. 
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT