வியாழக்கிழமை 21 பிப்ரவரி 2019

என்ன மந்திரம் போட்டாளோ!

Published: 13th August 2018 10:27 AM

எனக்குமோர் காதல் உண்டு இதயத்தின் உள்ளே தூங்கும்
 வனக்கிளி அவளை இன்னும் மறக்கவே முடிய வில்லை!
 நினைக்கையில் இனிக்கும் அந்த நெய்வாசக் குழலி இன்று
 எனக்கொரு கவிதையானாள்; இதுதான் நான் கண்ட இன்பம் !
 கன்னியின் பெயரைக் கேட்டேன் கருணையின் நிதியம் என்றாள்
 மன்னிய உறவைக் கேட்டேன் மந்திரி குமாரி என்றாள் !
 பன்னி நான் கேட்டபோது பராசக்தி வடிவமென்றாள் !
 சென்னைதான் ஊரா என்றேன் திருவாரூர் நகரம் என்றாள்
 தந்திரம் அறிவாள், மெல்ல சாகசம் புரிவாள் - மின்னும்
 அந்திவான் மின்னல்போல அடிக்கடி சிரிப்பாள் - நானும்
 பந்தயம் போட்டுப் பார்த்துப் பலமுறை தோற்றேன் - என்ன
 மந்திரம் போட்டாளோ என் மனதையே சிறையாய் கொண்டாள்.
 -கவிஞர் கண்ணதாசன்
 ("வனவாசம்' எழதியதற்குப் பின்னர் எழுதிய கவிதை)

More from the section

நகைச்சுவையும் ஓவியங்களும்!
இரண்டு சிங்கங்கள்
மிகப்பெரிய  கோயில்  விளக்கு!
தேன்காரிகளின் ரீங்காரங்கள்
சிரி... சிரி... சிரி... சிரி...