18 ஆகஸ்ட் 2019

சீன இறக்குமதிகள் மீது கூடுதல் வரி!

அதிபர் டிரம்ப் 300 பில்லியன் டாலர் பெறுமானமுள்ள சீன இறக்குமதி பொருள்கள் மீது கூடுதல் வரி விதிக்கப் போவதாக அறிவித்தார். ஏற்கனவே விதிக்கப்படும் வரிக்கு  மேலாக, அந்தப் புதிய வரி என்றார் அவர்.

அரசியல்

சீன இறக்குமதிகள் மீது கூடுதல் வரி!

சீனாவுக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்

ராய்டர்ஸ் நிருபர்கள் விடுவிப்பு

ஜப்பான் மன்னராக நபுஹிடோ பதவியேற்பு

வாக்களித்தார் பிரதமர் மோடி