சனிக்கிழமை 24 ஆகஸ்ட் 2019

பாசிப்பயறு நன்மைகள்

நாம் இந்த முளைக்கட்டிய தானியம் என்ற பெயரை பலமுறை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் நாம் அதை சாப்பிட்டிருக்கமாட்டோம்.  இந்த முளைக்கட்டிய தானியங்கள் உடலுக்கு மிகுந்த நல்லது தரக்கூடியது.

பொக்கிஷம்

பாசிப்பயறு நன்மைகள்