வணிகம்

தங்கம் பவுன் ரூ.38,600

2nd Apr 2022 11:54 PM

ADVERTISEMENT

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை மாற்றமின்றி அதேவிலையில் (ரூ.38,600) நீடித்தது.

ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.4,825-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேநேரத்தில், வெள்ளி கிராமுக்கு 20 பைசா குறைந்து, ரூ.71.30 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.200 குறைந்து, ரூ.71,300 ஆகவும் இருந்தது.

சனிக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................... 4,825

ADVERTISEMENT

1 பவுன் தங்கம்............................... 38,600

1 கிராம் வெள்ளி............................. 71.30

1 கிலோ வெள்ளி.............................71,300

வெள்ளிக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................. 4,825

1 பவுன் தங்கம்............................... 38,600

1 கிராம் வெள்ளி............................. 71.50

1 கிலோ வெள்ளி.............................71,500.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT