புதன்கிழமை 22 மே 2019
தென் அமெரிக்க நாடான ஈக்வடாரில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் 
மஞ்சள் காய்ச்சல் (Yellow Fever)