செவ்வாய்க்கிழமை 20 ஆகஸ்ட் 2019
தென் அமெரிக்க நாடான பெருவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் 
தென் அமெரிக்க நாடான ஈக்வடாரில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் 
மஞ்சள் காய்ச்சல் (Yellow Fever)