புதன்கிழமை 22 மே 2019
எய்ம்ஸ் அடிக்கல் நாட்டு விழா
விழாக்கோலம் பூண்ட அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு திருவிழா