செவ்வாய்க்கிழமை 25 ஜூன் 2019
சென்னையில் திருவையாறு: இசை சங்கமம்!