சனிக்கிழமை 24 ஆகஸ்ட் 2019
16. பயமில்லாத கணக்கு!
பரீட்சையில் சென்டம் வாங்கினால் ‘சென்னை டு கோவை’ விமான டிக்கெட் பரிசு! அறிவித்த டீச்சரும் அசத்திய மாணவிகளும்!