24 மார்ச் 2019
மும்பையில் ரன்வீர்-தீபிகா திருமண வரவேற்பு
தீபிகா படுகோன்- ரன்வீர் சிங் திருமண வரவேற்பு
தீபிகா - ரன்வீர் சிங் திருமணம்