திங்கள்கிழமை 22 ஜூலை 2019
விழாக்கோலம் பூண்ட அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு திருவிழா