திங்கள்கிழமை 22 ஜூலை 2019
21. மேற்கு நைல் வைரஸ் காய்ச்சல்
20. ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல்
19. கிரிமியன் - காங்கோ குருதிக்கசிவுக் காய்ச்சல்
18. ஜிகா வைரஸ் காய்ச்சல்
மஞ்சள் காய்ச்சல் (Yellow Fever)
ராஜஸ்தானில் 22 பேருக்கு ஸிகா வைரஸ் பாதிப்பு: மத்திய சுகாதாரத்துறை
14. டெங்கு காய்ச்சல் 5 - டெங்கு காய்ச்சலால் ஏற்படும் பிற பாதிப்புகள்
13. டெங்கு காய்ச்சல் 4 - ரத்தக்கசிவும் தட்டணுக்களும்!
12. டெங்கு காய்ச்சல் 3 - பாதிப்புகளும் அறிகுறிகளும்..
10. டெங்கு காய்ச்சல்