வெள்ளிக்கிழமை 19 ஜூலை 2019
விழாக்கோலம் பூண்ட அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு திருவிழா