திங்கள்கிழமை 22 ஜூலை 2019
மஞ்சள் காய்ச்சல் (Yellow Fever)
பசியின்மையால் சாப்பிடவும், குடிக்கவும் முடியாமல் சிறிதளவு நீர் குடித்தால் கூட வாந்தி ஏற்படும் நிலையிலிருந்து விடுபட