சனிக்கிழமை 24 ஆகஸ்ட் 2019
மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தின் டக்குனு டக்குனு பாடல்
மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு
மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தின் டீஸர்