திங்கள்கிழமை 22 ஜூலை 2019
17. அறிவியல் என்பது ஆச்சரியமே!
16. பயமில்லாத கணக்கு!
14. பரிட்சை என்றால் ஏன் பயம்?
12. சவால்கள் என்ன!?
என்னது! வேலையில் பிரேக் எடுப்பதா? இதென்ன முட்டாள் தனமான பேச்சு என்கிறீர்களா?
11. மனதிலே படம் வரைந்து..
10. நான் அசைந்தால்..!
குழந்தைகளைக் கொஞ்சிக் கொஞ்சியே குட்டிச்சுவர் பண்ணும் பெற்றோரா நீங்கள்? இந்தப் பாடம் உங்களுக்குத் தான்!
9. வாய்விட்டுப் படித்தால்..!
8. பாடங்கள் கஷ்டமில்லை..!