வியாழக்கிழமை 22 ஆகஸ்ட் 2019
14. ஷார்ப்பான ஷார்ட்
13. கட்டுடைப்பு, கட்டாயம் உயர்வு தரும்!
12. கத்தரிக்காய் வாங்கிய கோயிஞ்சாமி!
11. வீ, வீ, வீ.. மூன்று வீ!
6. கோட் கொடுத்த கொடை!
4. ஃபேஸ்புக் பித்தலாட்டங்கள்
3. டேட்டா சயின்ஸ்