திங்கள்கிழமை 22 ஜூலை 2019
21. பால் மாறாட்டம்
20. சொர்க்க உணவு
16. தம்மபதம் - 3
13. மலரினும் மெல்லிது.. - 4
8. மக்களே முக்கியம்
7. செல்லக் கிறுக்குத்தனங்கள்
3. அகம் புறம் அறம்