வியாழக்கிழமை 27 ஜூன் 2019
 உறியடி 2 படத்தின் இசை விழா