புதன்கிழமை 26 ஜூன் 2019
மன அமைதி வேண்டுமா? தினமும் செய்யுங்கள் ஹிப்னோ தியானம்!
உங்கள் ஸ்வாசம் சரியாக இருக்கிறதா?
நீங்க சரியாகத் தான் மூச்சு விடறீங்களா? இதோ ஒரு செக் லிஸ்ட்!
160. கொள்ளி எறும்பு
128. விட்டகுறை
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
123. விருந்தும் விசேடமும்
103. ஆல் பாஸ் டுடோரியல்
97. எட்டணா
96. தீட்சை