வியாழக்கிழமை 22 ஆகஸ்ட் 2019
அழகர் மலையில் கள்ளழகர்
பச்சைப் பட்டுடுத்தி வைகை ஆற்றில் இறங்கினார் கள்ளழகர்
ஸ்ரீமீனாட்சி திருக்கல்யாண விருந்து - பகுதி 2
ஸ்ரீமீனாட்சி திருக்கல்யாண விருந்து - பகுதி 1