செவ்வாய்க்கிழமை 25 ஜூன் 2019
'என்ன கோணல்களா? முதல் புத்தகத்திற்கே இப்படியொரு பெயரா?’ எழுத்தாளர் சா.கந்தசாமி
பாவை சந்திரனின் ‘நல்ல நிலம்’ நாவலுக்கு இலக்கிய முன்னோடிகள் அளித்த நூல் விமர்சனம்...