புதன்கிழமை 21 ஆகஸ்ட் 2019
கர்நாடக அணைகளில் தமிழகத்திற்கு திறக்கப்படும் காவிரி நீர் 62,225 ஆக குறைப்பு