புதன்கிழமை 21 ஆகஸ்ட் 2019
கொரில்லா படத்தின் ஆடியோ விழா
முடிவில்லா புன்னகை ஆடியோ விழா
பிரேக்கிங் நியூஸ் படத்தின் ஆடியோ விழா
களரி ஆடியோ வெளியீட்டு விழா
மெர்சல் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா
ஜெமினி கணேசனும் சுருளிராஜனும் ஆடியோ விழா
அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே ஆடியோ விழா
கோம்பே படத்தின் ஆடியோ விழா
மாயவன் ஆடியோ விழா