திங்கள்கிழமை 22 ஜூலை 2019
17. அறிவியல் என்பது ஆச்சரியமே!
16. பயமில்லாத கணக்கு!
14. பரிட்சை என்றால் ஏன் பயம்?
12. சவால்கள் என்ன!?
11. மனதிலே படம் வரைந்து..
10. நான் அசைந்தால்..!
9. வாய்விட்டுப் படித்தால்..!
8. பாடங்கள் கஷ்டமில்லை..!
அத்தியாயம் - 12
‘டி.எஸ் சொக்கலிங்கம் முதல் கே. வைத்தியநாதன் வரை’ தினமணியின் பெருமைக்குரிய ஆசிரியர்கள் ஒரு பார்வை!