புதன்கிழமை 21 ஆகஸ்ட் 2019
விழாக்கோலம் பூண்ட அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு திருவிழா