தமிழ்நாடு

தங்கம் பவுன் ரூ.34,984

4th Oct 2021 11:41 PM

ADVERTISEMENT

சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.112 குறைந்து, ரூ.34,984-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14 குறைந்து, ரூ.4,373-ஆக இருந்தது. வெள்ளி கிராமுக்கு 10 பைசா குறைந்து, ரூ.64,50 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.100 குறைந்து, ரூ.64,500 ஆகவும் இருந்தது.

திங்கள்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................. 4,373

ADVERTISEMENT

1 பவுன் தங்கம்...............................34,984

1 கிராம் வெள்ளி............................. 64.50

1 கிலோ வெள்ளி.............................64,500

சனிக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................. 4,387

1 பவுன் தங்கம்...............................35,096

1 கிராம் வெள்ளி............................. 64.60

1 கிலோ வெள்ளி.............................64,600 .

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT