தமிழ்நாடு

தங்கம் பவுன் ரூ.35,736

3rd Dec 2021 12:05 AM

ADVERTISEMENT

சென்னையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.168 குறைந்து, ரூ.35,736-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.21 குறைந்து, ரூ.4,467-ஆக இருந்தது. வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.1.30 குறைந்து, ரூ.65 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.1,300 குறைந்து, ரூ.65,000 ஆகவும் இருந்தது.

வியாழக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................. 4,467

ADVERTISEMENT

1 பவுன் தங்கம்...............................35,736

1 கிராம் வெள்ளி............................. 65.00

1 கிலோ வெள்ளி.............................65,000

புதன்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................. 4,488

1 பவுன் தங்கம்............................... 35,904

1 கிராம் வெள்ளி............................. 66.30

1 கிலோ வெள்ளி.............................66,300.

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT