தமிழ்நாடு

தங்கம் பவுன் ரூ.31,376

2nd Feb 2020 12:51 AM

ADVERTISEMENT

சென்னையில் சனிக்கிழமை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.312 உயா்ந்து, ரூ.31,376-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

சென்னையில் சனிக்கிழமை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.312 உயா்ந்து, ரூ.31,376-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரு கிராமுக்கு ரூ.39 உயா்ந்து, ரூ.3,922-க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி கிராமுக்கு 60 பைசா உயா்ந்து ரூ.50.90 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.600 உயா்ந்து ரூ.50,900 ஆகவும் இருந்தது.

சனிக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி):

1 கிராம் தங்கம் ..................... 3,922

ADVERTISEMENT

1 பவுன் தங்கம் ..................... 31,376

1 கிராம் வெள்ளி .................. 50.90

1 கிலோ வெள்ளி ................. 50,900

வெள்ளிக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி):

1 கிராம் தங்கம் ..................... 3,883

1 பவுன் தங்கம் ..................... 31,064

1 கிராம் வெள்ளி .................. 50.30

1 கிலோ வெள்ளி ................. 50,300.

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT